روز: اکتبر 12, 2018

برداشتن رحم با لاپاراسکوپی

برداشتن رحم با لاپاراسکوپی برداشتن رحم ممکن است بصورت کامل (تنه، فوندوس، گردن رحم) و یا بصورت جزئی (همه قسمت های رحم به جز گردن رحم) انجام شود. بدیهی است که پس از انجام این عمل، زن دیگر قدرت باروری را نخواهد داشت. این عمل زمانی پیشنهاد می شود که هیچ روش درمانی دیگر، جز […]

ادامه مطلب